lệ phí trước bạ

355 cán bộ thuế gây sai phạm hơn 17 tỷ đồng

355 cán bộ thuế gây sai phạm hơn 17 tỷ đồng

VTV.vn - Trong 829 cuộc kiểm tra nội bộ của 6 tháng đầu năm 2017, Tổng cục Thuế đã phát hiện 355 cán bộ thuế có sai phạm với tổng số tiền lên tới 17 tỷ đồng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive