TV& VIDEO

lệ phí trước bạ

355 cán bộ thuế gây sai phạm hơn 17 tỷ đồng

355 cán bộ thuế gây sai phạm hơn 17 tỷ đồng

VTV.vn - Trong 829 cuộc kiểm tra nội bộ của 6 tháng đầu năm 2017, Tổng cục Thuế đã phát hiện 355 cán bộ thuế có sai phạm với tổng số tiền lên tới 17 tỷ đồng.