TV& VIDEO

lễ tưởng niệm

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng, tưởng niệm

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng, tưởng niệm

VTV.vn - Từ ngày 4/9 đến hết ngày 4/12, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng định kỳ.