TV& VIDEO

lễ tưởng niệm

Hội thảo khoa học "Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử"

Hội thảo khoa học "Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử"

VTV.vn - Sáng nay (26/1), Đại học Huế đã tổ chức Hội thảo khoa học "Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử".