Lee Jong Suk

Lee Jong Suk đầu quân về công ty mới

Lee Jong Suk đầu quân về công ty mới

VTV.vn - Nam diễn viên sẽ chính thức làm việc tại công ty quản lý mới - YNK Entertainment.