lệnh trừng phạt

Mỹ - Triều Tiên lập nhóm công tác về phi hạt nhân hóa

Mỹ - Triều Tiên lập nhóm công tác về phi hạt nhân hóa

VTV.vn - Mỹ và Triều Tiên nhất trí thành lập các nhóm công tác, nhằm thảo luận chi tiết về kế hoạch phi hạt nhân hóa.