TV& VIDEO

leo cầu thang

Độc đáo cuộc thi leo cầu thang tòa nhà Empire State

Độc đáo cuộc thi leo cầu thang tòa nhà Empire State

VTV.vn - Cuộc thi chạy leo cầu thang lên tòa tháp nổi tiếng Empire State là cuộc thi độc đáo diễn ra thường niên tại thành phố New York.