TV& VIDEO

liên bang hóa

Tổng thống Ukraine loại trừ khả năng "liên bang hóa" đất nước

Tổng thống Ukraine loại trừ khả năng "liên bang hóa" đất nước

VTV.vn - Người đứng đầu Ukraine khẳng định sẽ không cho phép thiết lập chế độ liên bang tại nước này.