TV& VIDEO

Liên hoan phim Cannes

Wind River - Vùng đất tử thần, cái kết cho bộ ba phim biên giới Mỹ

Wind River - Vùng đất tử thần, cái kết cho bộ ba phim biên giới Mỹ

Bộ phim "Wind River" (tựa tiếng Việt: "Vùng đất tử thần") đã góp phần khám phá những tàn dư hữu hình nhất của biên giới nước Mỹ.