TV& VIDEO

Liên hoan phim Pháp ngữ

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được trình chiếu tại LHP Pháp ngữ 2016

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được trình chiếu tại LHP Pháp ngữ 2016

VTV.vn - "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là 1 trong 9 bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Pháp ngữ năm 2016.