TV& VIDEO

Liên hoan phim

VTV giành 5 Giải tại Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 6

VTV giành 5 Giải tại Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 6

VTV.vn - Với 2 giải A, 1 giải B và 2 giải Khuyến khích, Đài THVN gặt hái thành công tại Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 6.