TV& VIDEO

Liên Hợp Quốc

Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết về chống buôn người

Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết về chống buôn người

VTV.vn - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết ngăn chặn tình trạng buôn người tại các vùng xung đột.