TV& VIDEO

liên minh quốc tế

Anh và Đức sẽ không tham gia không kích vào Syria

Anh và Đức sẽ không tham gia không kích vào Syria

Đức và Anh ngày 11/9 đã lên tiếng khăng định, hai quốc gia này sẽ không tham gia vào các chiến dịch không kích chống lại Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.