TV& VIDEO

liên tiếp xảy ra cháy

Ngày 24/3, liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại Hà Nội

Ngày 24/3, liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại Hà Nội

VTV.vn - Một loạt các vụ cháy đã xảy ra trong chiều 24/3 tại Hà Nội do nhiều nguyên nhân như chập điện, đốt lửa...