TV& VIDEO

lính đặc nhiệm

Canada sẽ cử 6 chiến đấu cơ đến Iraq chống IS

Canada sẽ cử 6 chiến đấu cơ đến Iraq chống IS

600 phi công cùng 6 chiến đấu cơ và một số máy bay quân sự của Canada sẽ tới tham gia chiến dịch chống IS tại Iraq.