TV& VIDEO

lô hàng xuất khẩu

Nhật Bản cảnh báo vi phạm ATTP đối với 25 DN thuỷ sản Việt Nam

Nhật Bản cảnh báo vi phạm ATTP đối với 25 DN thuỷ sản Việt Nam

VTV.vn - Lô hàng thủy sản xuất khẩu của 25 doanh nghiệp Việt Nam đang bị cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo về vi phạm quy định ATTP.