TV& VIDEO

lỗ hổng bảo mật

Nhà đầu tư khởi kiện Facebook

Nhà đầu tư khởi kiện Facebook

VTV.vn - Các nhà đầu tư, những người nắm giữ cổ phiếu của Facbeook đã quyết định khởi kiện Facebook tại tòa án liên bang.