TV& VIDEO

loại thuốc

Diễn biến dịch căng thẳng, thuốc thử nghiệm điều trị Ebola tới Liberia

Diễn biến dịch căng thẳng, thuốc thử nghiệm điều trị Ebola tới Liberia

Hôm 13/8, Liberia đã nhận được kiện hàng chuyển bằng đường hàng không chứa thuốc thử nghiệm trị bệnh Ebola để chữa trị cho 2 bác sĩ mắc Ebola, bệnh dịch đã gây tử vong cho hơn 1.000 người tại 4 quốc gia Tây Phi.