lốc xoáy tại Trà Vinh

Giao diện thử nghiệm VTVLive