TV& VIDEO

lợi dụng lòng tin

Dai dẳng tình trạng thầy bói lừa gạt người dân vùng cao Quảng Ngãi

Dai dẳng tình trạng thầy bói lừa gạt người dân vùng cao Quảng Ngãi

VTV.vn - Hiện nay tại Quảng Ngãi xuất hiện nhiều nữ thầy bói, lợi dụng lòng tin, các nữ thầy bói đã lừa gạt lấy tiền cũng như gây mất đoàn kết, nghi kỵ lẫn nhau trong nhân dân.