TV& VIDEO

lợi dụng lòng tin

Tỉnh Nghệ An ra cảnh báo người dân về chương trình ‘Trái tim Việt Nam’

Tỉnh Nghệ An ra cảnh báo người dân về chương trình ‘Trái tim Việt Nam’

VTV.vn - Hội Nông dân Nghệ An đã yêu cầu hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền hội viên, hội nông dân cảnh giác với hình thức huy động tiền của chương trình này.