TV& VIDEO

lợi ích nhóm

Hơn 3.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội

Hơn 3.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội

VTV.vn - Sáng 23/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày báo cáo tổng hợp hơn 3.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri.