lợi ích nhóm

2018 - Năm tổng duyệt đội ngũ

2018 - Năm tổng duyệt đội ngũ

VTV.vn - Năm Mậu Tuất 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, cũng là năm tổng duyệt lại đội ngũ, chuẩn bị cho Đại hội XIII và Đại hội Đảng các cấp.