TV& VIDEO

lợi nhuận trước thuế

Quốc hội thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có gì khác?

Quốc hội thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có gì khác?

VTV.vn - Việc thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ là tiền đề vô cùng quan trọng để thực hiện mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020.