TV& VIDEO

lời tuyên thệ

Ông Donald Trump tự viết lời diễn văn nhậm chức

Ông Donald Trump tự viết lời diễn văn nhậm chức

VTV.vn - Mới đây, ông Donald Trump đã khoe bức ảnh tự mình thảo bài phát biểu nhậm chức trên trang mạng xã hội Twitter.