TV& VIDEO

lũ cuốn trôi

Quảng Trị khắc phục hư hỏng giao thông miền núi sau mưa lũ

Quảng Trị khắc phục hư hỏng giao thông miền núi sau mưa lũ

VTV.vn - Đến thời điểm hiện tại, công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống nhân dân tại Quảng Trị đã được triển khai, nhưng giải pháp khắc phục chỉ mới tạm thời.