TV& VIDEO

lũ cuốn trôi

Lũ cuốn trôi cầu gỗ bắc qua sông Cái ở Nha Trang

Lũ cuốn trôi cầu gỗ bắc qua sông Cái ở Nha Trang

VTV.vn - Mưa lớn cùng với các hồ thủy lợi điều tiết nước đã làm nước sông Cái tại Nha Trang (Khánh Hòa) lên nhanh và cuốn trôi cầu gỗ Phú Kiểng bắc qua sông.