TV& VIDEO

lũ trên sông

Đăk Lăk vẫn ngập lụt trong 1- 2 ngày tới, nhiều vùng biển còn nguy hiểm

Đăk Lăk vẫn ngập lụt trong 1- 2 ngày tới, nhiều vùng biển còn nguy hiểm

VTV.vn - Tình trạng ngập lụt ở tỉnh Đăk Lăk vẫn tiếp diễn và kéo dài trong 1-2 ngày tới, đặc biệt tại huyện Krông Ana và huyện Lắk.