TV& VIDEO

lừa đảo chiếm đoạt tiền

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng lừa chạy việc chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng lừa chạy việc chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VTV.vn - Lợi dụng tâm lý mong muốn có một công việc ổn định, đối tượng Nguyễn Văn Thuận đã lừa đảo để chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của nhiều người dân thành phố.