lúa hè thu

Quảng Nam "mất trắng" vụ lúa Hè Thu muộn

Quảng Nam "mất trắng" vụ lúa Hè Thu muộn

VTV.vn - Quảng Nam đang thiệt hại nặng về nông nghiệp. Chỉ riêng lúa vụ Hè Thu muộn ở phía Đông các huyện của tỉnh này hầu như đã mất trắng.