TV& VIDEO

Luật an ninh mới

Hàng nghìn người Nhật Bản phản đối luật an ninh mới

Hàng nghìn người Nhật Bản phản đối luật an ninh mới

VTV.vn - Khoảng 2.000 nghìn người biểu tình đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội Nhật Bản nhằm thể hiện sự phản đối với luật an ninh mới được nước này thông qua.