TV& VIDEO

Luật bảo hiểm y tế

Nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ

Nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ

VTV.vn - Hiện nay, không ít bậc cha mẹ chưa ý thức được quyền lợi của trẻ em dưới 6 tuổi nên chưa quan tâm đến việc làm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ.