TV& VIDEO

Luật Cơ yếu

Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Cơ yếu

Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Cơ yếu

VTV.vn - Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Cơ yếu đã được diễn ra sáng 12/7.

  • Quốc hội thảo luật dự án Luật Cơ yếu

    Quốc hội thảo luật dự án Luật Cơ yếu

    Trong nước16/06/2009 05:45 PM

    Trong lịch sử 64 năm ngành cơ yếu thì có 34 năm trực thuộc sự quản lý của Bộ Quốc phòng, 12 năm hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 17 năm trực thuộc Chính phủ và hơn 1 năm trở lại đây, Bộ Nội vụ đảm nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với ngành cơ yếu.