TV& VIDEO

luật đầu tư công

Chính phủ xem xét nhiều dự án luật quan trọng

Chính phủ xem xét nhiều dự án luật quan trọng

VTV.vn - Sáng 22/8, Chính phủ đã tiến hành phiên họp chuyên đề để cho ý kiến vào các dự luật sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp cuối năm nay.