TV& VIDEO

luật đầu tư công

Sẽ lập các đoàn kiểm tra giải ngân đầu tư công

Sẽ lập các đoàn kiểm tra giải ngân đầu tư công

VTV.vn - Sắp tới sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác giải ngân đầu tư công ở các lĩnh vực, Bộ, ngành trọng điểm.