TV& VIDEO

luật giáo dục đại học

Bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021.