TV& VIDEO

luật giáo dục đại học

Đi tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển hệ thống giáo dục đại học ngoài công lập

Đi tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển hệ thống giáo dục đại học ngoài công lập

VTV.vn - Đây là nội dung của hội nghị các trường đại học ngoài công lập với sự tham gia của 60 trường trong cả nước vừa diễn ra tại TP.HCM.