TV& VIDEO

Luật Giao thông đường bộ

TP.HCM: Kỷ luật 39 học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ

TP.HCM: Kỷ luật 39 học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ

VTV.vn - TP.HCM ghi nhận 39 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông đường bộ từ ngày 1/9-31/10/2017.