TV& VIDEO

Luật Kinh doanh bất động sản

Các dự án bất động sản "né" thực hiện bảo lãnh cho từng căn hộ

Các dự án bất động sản "né" thực hiện bảo lãnh cho từng căn hộ

VTV.vn - Sau một vài tháng đầu thực thi khá nghiêm túc, thời gian gần đây, nhiều dự án bất động sản lại đang "né" thực hiện bảo lãnh ngân hàng cho từng căn hộ.