luật pháp quốc tế

Các tranh chấp ở Biển Đông cần giải quyết bằng biện pháp hòa bình

Các tranh chấp ở Biển Đông cần giải quyết bằng biện pháp hòa bình

VTV.vn - Việt Nam luôn theo đuổi và ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình.