TV& VIDEO

Luật Phòng chống tham nhũng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Luật Phòng chống tham nhũng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Luật Phòng chống tham nhũng

VTV.vn - Tiếp tục phiên họp thứ 14, chiều nay (20/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi).