TV& VIDEO

Luật Phòng chống tham nhũng

Kéo dài thời gian xây dựng Luật Phòng chống tham nhũng

Kéo dài thời gian xây dựng Luật Phòng chống tham nhũng

VTV.vn - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định xem xét thông qua dự Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi qua 3 kỳ họp, để đảm bảo chất lượng của Luật quan trọng này.