TV& VIDEO

luật sửa đổi

Quốc hội hoãn thông qua xóa nợ thuế cho doanh nghiệp Nhà nước

Quốc hội hoãn thông qua xóa nợ thuế cho doanh nghiệp Nhà nước

VTV.vn -Theo Bộ Tài chính, dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế sẽ được lùi lại vào kỳ họp tháng 3 năm sau.