TV& VIDEO

lực lượng chức năng

Hà Tĩnh: Bắt giữ 9 bao tải gỗ Trắc không có giấy tờ hợp lệ

Hà Tĩnh: Bắt giữ 9 bao tải gỗ Trắc không có giấy tờ hợp lệ

VTV.vn - Công an Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra và phát hiện 9 bao tải gỗ Trắc không có giấy tờ hợp lệ.