lực lượng kiểm lâm

Những khoảng trống trong bảo vệ rừng

Những khoảng trống trong bảo vệ rừng

VTV.vn - Diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp, năng lực giữ rừng yếu kém của lực lượng kiểm lâm, cơ chế chính sách quá bất cập... đó chính là khoảng trống trong bảo vệ rừng hiện nay.