TV& VIDEO

Lực lượng Vũ trang Nga

Nga kỷ niệm ngày Người bảo vệ Tổ quốc

Nga kỷ niệm ngày Người bảo vệ Tổ quốc

VTV.vn - Hôm nay (23/2), cả nước Nga kỷ niệm ngày Người bảo vệ Tổ quốc nhằm tôn vinh những người đã phục vụ hoặc đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang Nga.