TV& VIDEO

Lực lượng Vũ trang Nga

Nga loại bỏ khoảng 4.000 xe chiến đấu bọc thép cũ trước năm 2020

Nga loại bỏ khoảng 4.000 xe chiến đấu bọc thép cũ trước năm 2020

VTV.vn - Từ nay đến năm 2020, Nga có kế hoạch loại bỏ 4.000 xe tăng cũ thời Liên Xô và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác.