TV& VIDEO

lương cơ bản

“Cần nghiên cứu bài bản hơn nếu muốn đổi giờ làm việc”

“Cần nghiên cứu bài bản hơn nếu muốn đổi giờ làm việc”

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng việc đổi giờ làm việc cần được nghiên cứu, đánh giá tác động cụ thể, khoa học và bài bản.