TV& VIDEO

lượng thông tin

Trò chơi thực tế ảo giúp phát hiện sớm Alzheimer

Trò chơi thực tế ảo giúp phát hiện sớm Alzheimer

VTV.vn - Trò chơi "Sea Quest Hero" được nhận định là "nghiên cứu về chứng mất trí nhớ quy mô lớn nhất từng có trong lịch sử".