lương tối thiểu

Những điểm mới trong đề án cải cách tiền lương

Những điểm mới trong đề án cải cách tiền lương

VTV.vn - Những trọng tâm của đề án cải cách tiền lương được Hội nghị Trung ương 7 thảo luận tại hội trường chiều nay (9/5).