TV& VIDEO

lương tối thiểu

Lương tăng nhưng đời sống người lao động vẫn khó khăn

Lương tăng nhưng đời sống người lao động vẫn khó khăn

VTV.vn - Một nghịch lý đã diễn ra nhiều năm là năm nào lương cũng tăng nhưng đời sống của người lao động vẫn khó khăn.