TV& VIDEO

lương tối thiểu

PTTg Vương Đình Huệ khảo sát chính sách tiền lương tại TP.HCM

PTTg Vương Đình Huệ khảo sát chính sách tiền lương tại TP.HCM

VTV.vn - Sáng 9/12, tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã khảo sát chính sách tiền lương tại thành phố.