TV& VIDEO

Lương trung bình

Việt Nam tăng lương cao thứ 3 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam tăng lương cao thứ 3 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

VTV.vn - Việt Nam có tỷ lệ tăng lương cao thứ 3 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.