TV& VIDEO

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi cứ thế này bảo sao không yêu!?

Lưu Diệc Phi cứ thế này bảo sao không yêu!?

VTV.vn - Với những hình ảnh mới nhất vừa được chia sẻ, Lưu Diệc Phi một lần nữa làm những người yêu mến cô tan chảy.