TV& VIDEO

lưu đức hoa

Được đề nghị cưỡi ngựa đến sự kiện, Lưu Đức Hoa sợ chết khiếp

Được đề nghị cưỡi ngựa đến sự kiện, Lưu Đức Hoa sợ chết khiếp

VTV.vn - Theo lời Lưu Đức Hoa, khi tham gia một sự kiện mới đây, BTC đã có ý tưởng anh đi bằng ngựa nhưng ý tưởng này lập tức bị ngôi sao 56 tuổi từ chối thẳng thừng.