TV& VIDEO

Lưu Thi Thi

Đặng Siêu - Dương Mịch lên ngôi King & Queen tại Đêm hội Weibo 2018

Đặng Siêu - Dương Mịch lên ngôi King & Queen tại Đêm hội Weibo 2018

VTV.vn - Danh hiệu đáng mong chờ nhất của Đêm hội Weibo năm nay mang tên "King" và "Queen" đã thuộc về Đặng Siêu và Dương Mịch.