TV& VIDEO

Lưu Trọng Ninh

Phim Hoa cỏ may - Tập 1:  Hà Nội ngày hội ngộ, "giông bão" được báo trước

Phim Hoa cỏ may - Tập 1: Hà Nội ngày hội ngộ, "giông bão" được báo trước

VTV.vn - Thủy về nước, nhóm bạn năm xưa lại có dịp hội ngộ. Tuy nhiên, cuộc sống của mỗi người giờ đã thay đổi rất nhiều.