TV& VIDEO

lưu trữ dữ liệu

Trung Quốc ra "tối hậu thư" với Facebook và Google

Trung Quốc ra "tối hậu thư" với Facebook và Google

VTV.vn - Nếu còn muốn có chỗ đứng trong thị trường hơn 750 triệu người dùng Internet của Trung Quốc, hai "ông lớn" này đều phải tuân theo luật kiểm duyệt của nước này.