TV& VIDEO

lưu trữ dữ liệu

Tyto - Thiết bị chẩn đoán bệnh từ xa

Tyto - Thiết bị chẩn đoán bệnh từ xa

VTV.vn - Không cần đến phòng khám mà vẫn có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của mình. Tính năng hữu ích này được thực hiện bởi thiết bị chẩn đoán bệnh từ xa có tên Tyto.