TV& VIDEO

Lý Hoàng Nam

BXH ATP ngày 08/01: Lý Hoàng Nam cải thiện thứ hạng

BXH ATP ngày 08/01: Lý Hoàng Nam cải thiện thứ hạng

VTV.vn - Với việc thi đấu khá tốt tại Hong Kong F6 Futures, Lý Hoàng Nam đã tăng hạng trên BXH đơn nam của ATP.