TV& VIDEO

Lý Nhã Kỳ

Đố bạn biết Nguyễn Thị Lắm, Nguyễn Thị Lượm, Lê Hữu Nghị... là tên thật của ngôi sao nào?

Đố bạn biết Nguyễn Thị Lắm, Nguyễn Thị Lượm, Lê Hữu Nghị... là tên thật của ngôi sao nào?

Đằng sau những nghệ danh hoạt động nghệ thuật như Hòa Minzy, Lý Nhã Kỳ, Puka, Elly Trần,... rất ít người biết được tên thật của những ngôi sao này.