TV& VIDEO

Lý Sơn

Lý Sơn chú trọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn

Lý Sơn chú trọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn

VTV.vn - Mục tiêu phấn đấu, đến năm 2025, Lý Sơn sẽ đón trên 500.000 lượt khách du lịch, trong đó có 3.000 lượt khách quốc tế.